Poldašnja špica (Jof di Miezegnot) in Pipar (M. Piper)
Montaž Montaž, Strma peč Viš Julijci Vrh Ostanki pri bivaku
Šopek Prečka proti Piparju Proti Piparju Vrh Piparja Due Pizzi Šmarnice