Poldašnja špica (Jof di Miezegnot) in Pipar (M. Piper)
Montaž  naslednja
 
Montaž