Poldašnja špica (Jof di Miezegnot) in Pipar (M. Piper)
Montaž, Strma peč prejšnjanaslednja
 
Montaž, Strma peč