Poldašnja špica (Jof di Miezegnot) in Pipar (M. Piper)
Ostanki pri bivaku prejšnjanaslednja
 
Ostanki pri bivaku