Krnčica in Krn
Krasji vrh Matajur Vrh Krnčice Greben Razgledi Greben proti Krnu
Proti Krnu Proti Krnu Mici Greben Krnčice Spodnje Bohinjske gore Proti Triglavu
Dolina Krn Prisank, Razor, Stenar, Triglav, Lemež in ostali Sestop Sestop Sestop
Sestop Vrata Sestop Planini Zapleč in Zaprikraj Greben Krnčice SZ del grebena
Krn iz Drežniških Ravn