Krnčica in Krn
Krn iz Drežnice prejšnja 
 
Krn iz Drežnice