Krnčica in Krn
Planini Zapleč in Zaprikraj prejšnjanaslednja
 
Planini Zapleč in Zaprikraj