Krnčica in Krn
Vrh Krnčice prejšnjanaslednja
 
Vrh Krnčice