Palec in Vrtača
Proti Zelenici Begunjščica z Zelenice Vrtača z Zelenice Proti Ruševju Proti Ruševju Vrtača
Suho ruševje Zasnežena stena Vrtače Grapa Y Krnica Vrh Palca Vrtača s Palca
Proti grapi V Y Vrh Vrtače Proti Stolu Begunjščica z Vrtače Palec