Velika Bavha (M. Robon)
Proti Veliki Bavhi (M. Robon) Pobič (M. Poviz) Montaž, Špik nad Nosom, Špik nad Špranjo Montaž Proti Veliki Bavhi (M. Robon) Velika Bavha (M. Robon)
Zahodni Julijci Velika Bavha (M. Robon) Sella Robon Planota pod vrhom, zadaj Špik nad Špranjo Trojčki Onstran doline
Forca de la Val