Mala in Velika Baba ter Storžek
Kočna Na Jenkovi planini Kočna Savinjsko sedlo Babi Grintovec in Kočna
Mrzla gora, Ojstrica, Planjava Dolgi hrbet, Grintovec in Kočna Rinke Smiljka Mračica S sedla pod Veliko Babo
Velika Baba Ob poti Dolgi hrbet, Kočna in Ledinski vrh Vrh Storžka Storžek Ledinski vrh in Storžek
Mala in Velika Baba